Bestuur

Bestuur Hartrenimatie Stichtse Vecht

Voorzitter

Jan Willem van der linden

Email

vdlinden@hartreanimatiestichtsevecht.info

Penningmeester

Ben Vreugdenhil

Email

Secretaris

Nicolette Deiters

Email

 

Medische zaken en publiciteit

Rob Bots

E-mail

Technische zaken

Willem Pijls

Email