Coördinatoren

Coördinatoren gezocht

Per dorps- / stadskern is één coördinator aangezocht die de contacten onderhoudt met de burgerhulpverleners en opleiders ter plaatse. De coördinatoren zijn als partner van de stichting drijvende krachten van het burgerinitiatief.

U kunt per woongebied zien wie de coördinator is. (zie onder deze tab)

De gemeente telt twaalf kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.
Ruwweg van noord naar zuid zijn er de volgende kernen: Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Breukelen, Kockengen, Maarssen-Dorp, Maarssenbroek, Tienhoven/ (Oud) Maarsseveen/ Bethune- en Molenpolder, en Oud-Zuilen

Wij zoeken nog een coordinator voor de volgende kernen:                                                   Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Nieuwer ter Aa, Oud-Zuilen, Scheendijk, Tienhoven.

 

Takenpakket Coördinator van Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht

Een coördinator is de contactpersoon in de wijk of dorpskern voor enerzijds de burgerhulpverleners en anderzijds het bestuur van de stichting. Hij is het centrale aanspreekpunt in de wijk of dorpskern voor alle belanghebbenden bij de hartreanimatie. Hij is ‘de ogen en oren’ in de wijk en heeft een signalerings- en rapportage-functie.

De taken van de coördinator bestaan uit:

1. Het aanspreekpunt in de dorpskern voor de vrijwilligers.

  1. Het werven van nieuwe burgerhulpverleners in de wijk.
    3. Het accorderen van de potentiële burgerhulpverleners (via het systeem van HartslagNu).
    4. Zorgdragen voor het up to date houden van de competenties van burgerhulpverleners.
    5. Het toezicht houden op de AED’s in het eigen gebied en op het onderhoud ervan, en het melden van eventuele onvolkomenheden.
  2. Na het gebruik van de AED bij een calamiteit zorgdragen voor weer in orde brengen van de AED en rapportage hierover aan het bestuur.

Bij aanvang is er eenmalig nog een andere taak, nl. de inventarisatie van bestaande AED’s en het mee in kaart brengen van de beste locatie in de wijk voor een buitenkast.

De coördinator brengt in kaart welke AED’s er zijn, hoe het beheer en onderhoud is geregeld, en rapporteert hierover aan de secretaris van de stichting. Hij doet suggesties voor het plaatsen van een buitenkast, en probeert sponsors te werven voor de aanschaf van de kast.

 

Vanuit het bestuur zijn aanspreekpunt voor de wijk:

Loenen/Vreeland/Nigtevecht/Nieuwersluis             V.d. Linden en Bots

Breukelen/Kockengen/Nieuwer ter Aa                        Vreugdenhil

Maarssen/Maarssenbroek/Tienhoven                        Rijsterborgh en Pijls