EHBO Vreeland

Schermafbeelding 2016-01-27 om 16.06.37

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Vreeland.

De vereniging is opgericht in oktober 1944 en is sinds 2 oktober 1959 aangesloten bij het landelijke Oranje Kruis. We zijn sinds 8 november 1960 lid van de koepelorganisatie Koninklijke Nederlandse EHBO vereniging (KNV-EHBO).

Onze vereniging heeft 44 leden, waarvan er 30 een geldig diploma hebben.

EHBO Basis cursus, inclusief verbandleer en reanimatie/AED.

Bij onze EHBO-vereniging kunt u een cursus volgen voor het eenheidsdiploma EHBO, geaccrediteerd door het Oranje Kruis. In 12 avonden van 2 uur wordt u geleerd wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U leert wat u moet doen als iemand bewusteloos is, niet meer kan ademen of een hevige bloeding heeft. U leert hulp verlenen aan mensen met brandwonden of botbreuken en u leert reanimeren. Maar ook het behandelen van kleine voorkomende wonden wordt aan u geleerd evenals het verbinden van wonden.

De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp en bepaalde onderdelen door een arts. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken zijn er op sommige avonden lotus-slachtoffers aanwezig. De lotus-slachtoffer speelt bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en maakt de cursus boeiend en dynamisch. Als de cursus is afgerond mag u zich een volwaardige eerste hulp verlener noemen.

Klik hier:  EHBO Vreeland