Hartreanimatie Stichtse Vecht

Hartreanimatie Stichtse Vecht
Het jaar 2016 wordt een bijzonder jaar voor de hartreanimatie in de gemeente Stichtse Vecht.
Het Burgerinitiatief Hartreanimatie Stichtse Vecht zet dit jaar op drie ontwikkelingen in:
1. Het oproepsysteem van Hartslag Nu dat gekoppeld is aan de 1-1-2 melding gaat open voor de gemeente Stichtse Vecht,
2. In iedere kern/wijk zal in dit jaar een AED in een buitenkast komen, zodat die AED 7×24 bereikbaar is en niet achter deuren buiten de kantooruren,
3. Verbreding van het burgerinitiatief naar alle dorpskernen en wijken van Stichtse Vecht.