Stichting Reanimatieonderwijs.nl

logo

De Stichting Reanimatieonderwijs.nl is opgericht door enthousiaste beroepsbeoefenaren in de acute zorg. In hun dagelijkse praktijk wordt nog vaak gezien dat er niet adequaat gehandeld wordt tijdens een hartstilstand. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en de reanimatievaardigheden aan te leren is de Stichting Reanimatieonderwijs.nl opgericht.

De Stichting is op 20 september 2015 opgericht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64155846 en heeft geen winstoogmerk.

De Stichting heeft als doel het opleiden (en nascholen) van zoveel mogelijk mensen en teneinde te bevorderen zich aan te sluiten bij een AED reanimatieteam. Om zo de mensen die een hartstilstand krijgen de kans op op overleven te vergroten.

Bij de reanimatiecursussen worden door de stichting reanimatieonderwijs.nl alleen instructeurs ingezet met ervaring in de spoedeisende hulpverlening. Alle reanimatiecursussen worden gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatieraad en gegeven volgens de laatste richtlijnen.

In 2015 heeft de Stichting een convenant afgesloten met de Hartstichting. Als reanimatiepartner steunen wij de doelstellingen van de Hartstichting

Klik hier: Stichtingreanimatieonderwijs.nl/