UITNODIGING Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht

   

UITNODIGING

Geachte heer/mevrouw,

Recent is mevrouw dr. Jolande Zijlstra aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het onderwerp

“The contribution of lay rescuers in out-of-hospital cardiac arrest”

Eén van haar conclusies is dat met de inzet van burgerhulpverleners, plus de aanwezigheid van AED’s die 24/7 bereikbaar zijn, de kans op overleven bij iemand met hartstilstand bewezen groter wordt.

Als Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht zijn we verheugd met deze conclusie. Wij zijn bij ons werk daar steeds van uit gegaan, maar nu is het ook onderbouwd en daarmee dus “evidence based”.

Wij hebben als Stichting mevrouw Zijlstra bereid gevonden een toelichting te geven op haar bevindingen. Ook ten aanzien van het effect van reanimatie op de hulpverlener naderhand.

We nodigen u van harte uit bij de voordracht die mevrouw Zijlstra over haar proefschrift zal houden op woensdag 23 mei 2018 in Studio Idee te Loenen aan de Vecht (in ’t Nieuwe Kampje).

Programma: 19.00 uur Inloop met koffie. 19.30 uur Kort overzicht voortgang en voornemens Hartreanimatie Stichtse Vecht, door Jan Willem van der Linden

20.00 uur Voordracht mevrouw dr. Jolande Zijlstra over de bijdrage van burgerhulpverleners aan de overlevingskans bij mensen die getroffen worden door een hartstilstand.

21.00 uur Discussie

21.30 uur Sluiting officiële gedeelte, napraten in informele sfeer onder genot van drankje en hapje.

We stellen uw komst erg op prijs en verwelkomen u graag op de 23e mei.

Het adres is: Driehovenlaan 2, Loenen aan de Vecht (ook ingang Rijksstraatweg t.o. bushalte)

Met HARTelijke groet,

Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht

Jan Willem van der Linden, voorzitter

Gaarne uw aanwezigheid aanmelden via het secretariaat: deiters@hartreanimatiestichtsevecht.info .