Algemene informatie

Gun je buurtgenoot of familie een tweede kans !

Buren zijn sneller dan de ambulances!

******

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week landelijk. De meeste reanimaties gebeuren thuis.

Reanimatie en de inzet van een AED binnen de eerste 6 minuten biedt de grootste kans op overleving met weinig of geen hersenletsel. Het proefschrift van Dr. Jolande Zijlstra toont aan dat overleving kan oplopen van 25% naar ca. 40% bij snelle aanvang van reanimatie. In een situatie waarin elke minuut telt, zijn de burgerhulpverleners via HartslagNu snel ter plaatse. Zo kan de hulpverlening al starten terwijl de ambulance nog onderweg is en heeft het slachtoffer de beste overlevingskans.

Hoe meer burgerhulpverleners er in een 6-minuten zone actief zijn, des te beter werkt het netwerk. In Stichtse Vecht streven we naar een minimum van 1% van de bevolking in stedelijk gebied (Maarssen, Maarssenbroek) en van 2% voor de kernen in het landelijk gebied. Met in iedere 6-minuten zone een AED beschikbaar.

Volg een reanimatie cursus en meld je aan bij HartslagNu

Ben je al hulpverlener meld je aan bij HartslagNu

Stand van zaken Stichtse Vecht:

1000 burgerhulpverleners zijn aangesloten bij HartslagNu

135 AED’s zijn 7/24 beschikbaar en oproepbaar via 112