Aanmelden REANIMATIE-AED cursussen

Wanneer u overweegt om een reanimatiecursus te gaan volgen dan kunnen wij u helpen bij het vinden van de juiste cursus. Belangrijk voor aanmelding bij HartslagNu is, dat u een cursus kiest die gecertificeerd is door de Nederlandse Reanimatieraad.

Door de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht zijn met alle opleiders die door ons worden ingezet tariefafspraken gemaakt: € 40 voor de eerste cursus, € 15 voor de herhalingscursussen.

Er zijn vele mogelijkheden bij verschillende organisaties om een cursus te volgen, maar hoe vindt u de juiste ? Daarvoor is een centrale coördinator beschikbaar die u uitstekend de juiste weg kan wijzen:

img_2761

Alexandra van der Schaaf.
Zij regelt in overleg met u de tijd, plaats, het aantal deelnemers per cursus en gecertificeerde trainers.
U kunt haar altijd voor meer info bellen (laagdrempelig):
(06) 10 92 86 36
of mailen:
aschaaf@kpnmail.nl