Aansprakelijkheid en Vrijwilligersverzekering

Aansprakelijkheid 
De kans dat je aansprakelijk wordt gesteld voor jouw medisch handelen als burger bij een andere burger is zeer klein. Heb je goedwillend gehandeld zonder grenzen/wetten te overschrijden, en heb je volgens de geldende leerstof hulp verleend, dan is het uiterst onwaarschijnlijk dat er een aansprakelijkstelling (of veroordeling) volgt.

In het algemeen mag je volgens de minister van Veiligheid en Justitie uitgaan van de volgende hoofdregel: De hulpverlener is niet aansprakelijk indien het slachtoffer schade ondervindt of overlijdt door hulp van de hulpverlener, tenzij de reddende burger ernstig roekeloos handelt.

Bron: Helplevensredden.nl. Onderzoek in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie (2011)

Vrijwilligersverzekering 
Sommige gemeentes hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten voor de vrijwilligers binnen hun gemeente. Mocht je aansprakelijk worden gesteld dan kun je hierop een beroep doen. Vraag jouw gemeente of zij een vrijwilligersverzekering hebben afgesloten en welke dekking ze hebben.

Bron: VNG