Red levens in Loenen aan de Vecht! Vrijwilligers gezocht!

Schermafbeelding 2016-05-08 om 22.54.07

 

 

 Red levens in Loenen aan de Vecht!

Bij een hartstilstand is snel hulp geboden.

Binnen de 6 minuten.

Buren zijn sneller dan ambulances, maar dan moeten er wel voldoende buren zijn die kunnen reanimeren en voldoende AED’s om dat te ondersteunen.

In Loenen is dat nog niet het geval.

Vrijwilligers gezocht!

Wie helpt ons (het Burgerinitiatief Hartreanimatie Stichtse Vecht) om de situatie voor de inwoners van Loenen aan de Vecht te verbeteren?

Wij zoeken mensen die:

– het aanspreekpunt willen zijn;

– nieuwe burgerhulpverleners willen werven;

– alle AED’s in het dorp willen opsporen;

– gebruikte AED’s rapporteren;

– meedenken voor verdere verbetering van Hartreanimatie Stichtse Vecht.

Zie voor verdere informatie: www.hartreanimatiestichtsevecht.info

of

Jan Willem van der Linden: 0653625504 of vdlinden@hartreanimatiestichtsevecht.info

Rob Bots: 0653322403 of bots@hartreanimatiestichtsevecht.info

 

 

*******************************************************************************************

Uitgebreide Info:

Overlevingskans hartstilstand in Stichtse Vecht moet omhoog!

In Stichtse Vecht is de tijdige hulpverlening rond hartstilstand onvoldoende. Reanimatie binnen 6 minuten kan levensreddend zijn. Burger hulpverleners zijn daarbij de belangrijkste bondgenoten van ambulance en brandweer om dat te realiseren.

Voor Loenen aan de Vecht is nog geen netwerk van AED’s aangemeld, zijn geen AED’s 7×24 uur beschikbaar. Er zijn te weinig burgerhulpverleners. Bij een 1-1-2 melding is er dus grote kans dat de kritische zes minuten niet gehaald wordt. Er zijn wel AED’s in Loenen, bijvoorbeeld bij sportverenigingen, bij ‘t Kampje of bij de Jumbo, maar die zijn niet aangemeld bij HartslagNu – dus niet bekend bij de centrale van 1-1-2 en zo niet inzetbaar. Een AED achter slot werkt niet. In Loenen komen 3 a 4 hartstilstanden per jaar voor. Die verdienen een betere kans op een goede afloop dan nu het geval is. Wij zoeken mensen die bereid zijn met ons die zaak aan te pakken in Loenen (zie advertentie).

 

Het uiteindelijke doel is om overal in de Stichtse Vecht bij een hartstilstand binnen de kritische zes minuten voldoende burgerhulpverleners met een AED beschikbaar te krijgen, zodat de reanimatie tijdig kan starten. Ambulances en brandweer hebben namelijk doorgaans langere aanrijtijden om binnen die zes minuten aanwezig te kunnen zijn. Een buur is dan sneller. Met deze aanpak worden levens gered in Loenen en in heel Stichtse Vecht. Cijfers uit andere gemeentes die ons zijn voorgegaan met deze aanpak tonen dit aan.

Medio 2015 zijn we als stichting opgericht en hebben van de gemeente een startsubsidie ontvangen. Eigenaren van AED’s worden benaderd met de vraag de AED voortaan niet meer binnen in het gebouw te houden, maar ‘naar buiten te brengen’ en aan te sluiten op de alarmeringsinfrastructuur van 112. Daarmee komen de AED’s 24 uur per dag beschikbaar voor de gemeenschap. De stichting financiert (een gedeelte van) de buitenkast en draagt tevens het risico voor diefstal en molest. In de Stichtse Vecht hopen we uiteindelijk zo’n 40 a 50 AED’s in buitenkasten te krijgen.

Naast de 7×24 uur beschikbare AED’s is het belangrijk dat voldoende burgerhulpverleners beschikbaar zijn en geregistreerd in het Hartslag Nu systeem. Gestreefd wordt naar een dichtheid van 1 geregistreerde hulpverlener per 100 inwoners, een norm van de Nederlandse Hartstichting. Nu zitten we in Stichtse Vecht en Loenen op 1 op 300 inwoners. Om dat lokaal te stimuleren verbreedt het Burgerinitiatief zich momenteel met coördinatoren in de dorpskernen en de wijken van Stichtse Vecht. (zie advertentie en onze site www.hartreanimatiestichtsevecht.info ). Indien u geïnteresseerd bent, neemt u dan gerust contact op met

Rob Bots (bots@hartreanimatiestichtsevecht.info) of

Jan Willem van der Linden (vdlinden@hartreanimatiestichtsevecht.info)

 

 

 

Alle medewerkers van Burgerinitiatief Hartreanimatie Stichtse Vecht zijn vrijwilliger.