Bestuur

Bestuur Hartreanimatie Stichtse Vecht

Voorzitter
Inge Petit

Penningmeester
Ben Vreugdenhil
Drs. B.P. (Ben) Vreugdenhil is bedrijfseconoom. Tot aan zijn pensionering was hij werkzaam op het hoofdkantoor van de ABN AMRO Bank. Daarnaast was hij jarenlang actief in bestuurlijke functies (Pro Deo) op het gebied van kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Vanaf de oprichting in 2015 is hij betrokken bij de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht.

Secretaris en ICT
Arnold Crone
Arnold Crone is natuurkundig ingenieur en was tot zijn pensionering in 2013 werkzaam als adviseur lawaaibestrijding en akoestiek, sindsdien als ontwikkelaar van (online) software en websites.

Algemeen
Ron Pieters
Dr. H.M. Pieters is huisarts , niet praktiserend. Tot zijn pensioen was hij werkzaam als huisarts in Breukelen, en daarnaast was hij verbonden aan de huisartsopleiding van Universiteit Utrecht waar hij onderwijs heeft gegeven en onderzoek heeft gedaan en de laatste 16 jaar tot zijn pensioen was hij hoofd van de huisartsopleiding.

Reanimatiecursussen
Alexandra van der Schaaf
Alexandra van der Schaaf is voormalig ambulanceverpleegkundige en nog steeds gepassioneerd werkzaam in de zorgsector. Haar betrokkenheid bij hartveilig wonen is groot. Laten we samen streven naar een veiligere buurt!

Technische zaken en social media
Eric de Groot
Eric de Groot heeft als achtergrond Gezondheidswetenschappen met specialisatie in beleid & management. Hij is meer dan 20 jaar werkzaam in de zorg als adviseur op het gebied van bedrijfsvoering en ICT.

Medische zaken
Ron Peters
Prof. Dr. R.J.G. (Ron) Peters is cardioloog, niet praktiserend (pensioen). Hij was tot zijn pensioen voorzitter van de divisie Hartcentrum van het Amsterdam UMC. Zijn leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam is Preventieve Cardiologie.