Cijfers en weetjes over reanimatie in Stichtse Vecht

Tijdens de jaarlijkse hartreanimatielezing op 13 mei 2019 gaf de heer René Boomars, werkzaam bij de Regionale Ambulancedienst RAVU Utrecht en bezig met promotieonderzoek naar het effect van de nieuwe Europese Reanimatie-richtlijn bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, een presentatie over het aantal reanimatie-oproepen in Stichtse Vecht en de actuele overlevingskans bij een hartstilstand in onze gemeente. Ook vertelde hij iets over een belangrijke
ontwikkeling in de nazorg.
Hier volgen enkele belangrijke getallen en weetjes uit die presentatie.

In de provincie Utrecht wordt elk jaar gemiddeld 0,04% van de bevolking getroffen door een plotselinge (hart)circulatiestilstand. Voor de gemeente Stichtse Vecht komt dit neer op ca. 26 per jaar, ofwel eens per twee weken.
De gemiddelde kans op overleving (tot ontslag uit het ziekenhuis) bedraagt 26%, maar bij ventrikelfibrilleren is dit 48%, mits het slachtoffer tijdig gereanimeerd wordt (door omstanders). Dit is 18% hoger dan in de rest van Europa!

Een plotselinge circulatiestilstand komt het meest voor in huis (68%) en het vaakst bij mannen (70%). De meeste kans op een geslaagde reanimatie moet daarom komen van de bewoners in de directe omgeving.
De gemiddelde leeftijd voor mannelijke slachtoffers is 68 jaar, voor vrouwelijke 71 jaar.

Aanvulling
Het AMC heeft op 22 mei een onderzoek gepresenteerd wat aansluit op dit verhaal. Opmerkelijk hierbij is dat vrouwen die een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis, minder vaak worden gereanimeerd en vaker overlijden dan mannen. Hoe dat komt is nog niet duidelijk, hoewel er wel een paar redenen bedacht kunnen worden. Kijk hier voor het hele artikel.

Zie ook Wat te doen bij een plotselinge hartstilstand? op onze FAQ-pagina.