Hartreanimatie Stichtse Vecht

Wie zijn we en wat doen we?

De Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht stelt zich ten doel om de georganiseerde burgerhulpverlening binnen de gemeente Stichtse Vecht zodanig te versterken en de beschikbaarheid van 7/24 beschikbare AED’s zodanig te vergroten, dat overal in de Stichtse Vecht binnen 6 minuten hartreanimatie gestart kan worden.

  1. De Stichting stimuleert deelname aan reanimatiecursussen en aanmelding bij HartslagNU van de burger vrijwilligers. Onze opleidingscoördinator Alexandra van der Schaaf helpt u bij het vinden van de voor u geschikte reanimatiecursus.
  2. De Stichting helpt u bij het 7/24 uur beschikbaar maken van uw AED door uitgave van buitenkasten indien naar het oordeel van de stichting uw AED een aanvulling op de te creëren 6-minuten zones. Daarvoor kunt u contact opnemen met voorzitter of penningmeester van het bestuur.
  3. De stichting ondersteunt graag acties voor buurt-AED’s. U kunt daarvoor contact opnemen met bestuurslid in uw kern.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers die deze taak op zich hebben genomen. De gemeente Stichtse Vecht heeft zich vastgelegd op het creëren van de zogenoemde 6-minutenzones en heeft met een overeenkomst de Stichting met de uitvoering daarvan belast. De gemeente ondersteunt de activiteiten financieel. De Stichting spreekt ook andere fondsen en sponsoren aan om de activiteiten te ondersteunen.