Aantal burgerhulpverleners in Nederland groeit – dekkingsgraad nog steeds laag

Aantal burgerhulpverleners in Nederland groeit – dekkingsgraad nog steeds laag

Het aantal burgerhulpverleners in Nederland groeit. Eind vorig jaar had Nederland 90.000 aangemelde burgerhulpverleners. Dit aantal is inmiddels gestegen naar 130.000. De toename van het aantal burgerhulpverleners is het grootst in Zuid-Holland. Overijssel heeft, net als vorig jaar, de hoogste dekkingsgraad. Echter, de relatieve dekking is nog steeds laag en verdient aandacht van de gemeenten.

Burgerhulpverleners zijn mensen die kunnen reanimeren en worden opgeroepen via hun mobiele telefoon op het moment dat een buurtbewoner plotseling een hartstilstand krijgt.

Toename burgerhulpverleners

Eind vorig jaar had Nederland 90.000 aangemelde burgerhulpverleners. Dit aantal is inmiddels gestegen naar 130.000.

De toename van het aantal burgerhulpverleners is het grootst in Zuid-Holland (+ circa 12.000) en Noord-Holland (+ circa 6.300). Deze stijging is met name toe te schrijven aan de toename in de steden. Echter, de relatieve dekking is nog steeds laag en verdient aandacht van de gemeenten.

Hartstichting: Lage dekking verdient aandacht gemeenten.

Grootste dekking in landelijke gebieden

De provincie Overijssel heeft, net als vorig jaar, de hoogste dekkingsgraad: 1,9% van de bevolking staat geregistreerd als burgerhulpverlener.

De landelijke gebieden kennen de grootste relatieve dekking van burgerhulpverlening. De plaats Nutter (Overijssel) blijft de plaats waar je de grootste kans hebt dat je op tijd wordt gereanimeerd door een buurtbewoner mocht je een hartstilstand krijgen.

Groei in grote steden – dekkingsgraad nog laag

De dekking in de grote steden is nog steeds relatief laag, maar het aantal geregistreerde burgerhulpverleners is wel fors gestegen. Het aantal burgerhulpverleners in Den Haag nam sinds eind vorig jaar toe met 980 (dekkingsgraad 0,3%), in Rotterdam met 948 (0,2%) en Amsterdam met 739 (0,1%). Deze burgerhulpverleners kunnen nog niet in alle steden worden opgeroepen: het systeem is nog niet in werking gezet.

Het aantal dorpen en steden in Nederland zonder burgerhulpverleners is gedaald, maar blijft met 120 hoog.

Dekkingsgraad per provincie

Provincie Dekkingsgraad (circa)*
1. Overijssel 1,9%
2. Drenthe 1,2%
3. Limburg 1,1%
4. Friesland 1,0%
5. Gelderland 0,9%
6. Noord-Brabant 0,9%
7. Groningen 0,8%
8. Zeeland 0,7%
9. Flevoland 0,6%
10. Noord-Holland 0,6%
11. Zuid-Holland 0,4%
12. Utrecht 0,3%

*Aantal burgerhulpverleners per postcodegebied afgezet tegen aantal inwoners in deze postcodegebieden.

Top 10 stijgers aantal burgerhulpverleners

Stad Nieuwe
aanmeldingen*
1. Den Haag 980
2. Rotterdam 948
3. Groningen 764
4. Amsterdam 739
5. Dordrecht 650
6. Nijmegen 596
Almere 575
Zwolle 476
Zoetermeer 438
Leiden 424

*Aantal burgerhulpverleners dat zich sinds eind vorig jaar heeft aangemeld.

Rol voor lokale overheden

Met nog 40.000 extra burgerhulpverleners kunnen we 2.500 levens per jaar redden.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:

“We zijn blij dat het afgelopen half jaar zo’n 40.000 Nederlanders gehoor hebben gegeven aan onze oproep zich te registreren als burgerhulpverlener. Ons doel, een land waarbij slachtoffers van een hartstilstand binnen 6 minuten geholpen worden, komt steeds dichterbij.”

“Onze aandacht gaat nu uit naar de gebieden waar de relatieve dekking nog laag is, zoals de provincie Utrecht (0,3%). Lokale overheden spelen een belangrijke rol om de kans op acute hulp bij een hartstilstand te vergroten. We roepen gemeenten op om ons te steunen en ervoor te zorgen dat het oproepsysteem actief wordt in hun gemeente. Gezamenlijk kunnen we het aantal dodelijke slachtoffers van een harstilstand terugdringen.”

Elke dag overlijden 35 mensen aan een hartstilstand

Elke dag overlijden in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De Hartstichting heeft het doel om uiteindelijk iedereen in Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Jaarlijks kunnen zo 2.500 levens worden gered.

Om dit voor elkaar te krijgen, bouwt de Hartstichting samen met circa 400 reanimatiepartners aan een netwerk van minimaal 170.000 burgerhulpverleners (1% van de Nederlandse bevolking), goed verspreid over het land, die in geval van nood een buurtbewoner direct kunnen helpen.

Nederland is het enige land dat op deze schaal burgers oproept bij een reanimatie. Burgerhulpverleners staan geregistreerd bij het oproepsysteem van HartslagNu of Hartveilig Wonen.

Lees meer over de werking van het oproepsysteem

Feiten & cijfers

Enkele feiten op en rij:

  • Nederland heeft 130.000 aangemelde burgerhulpverleners. Eind vorig jaar was dat aantal 90.000. Het aantal dorpen en steden zonder burgerhulpverleners is bijna gehalveerd (van 230 naar 120).
  • Landelijke dekking stijgt van circa 0,5% naar 0,8%. Slechts 1% van de Nederlandse bevolking nodig om van Nederland een 6-Minutenzone te maken.
  • Grote steden vertonen groei: Den Haag, Rotterdam, Groningen en Amsterdam hebben grootste stijging aantal burgerhulpverleners. Relatieve dekking blijft laag en oproepsystemen zijn nog niet overal actief.
  • Relatief lage dekking in Utrecht en Zuid-Holland verdient aandacht gemeenten.
  • Circa 2 miljoen Nederlanders kunnen reanimeren en zijn potentieel burgerhulpverlener.
DEEL VIA: