Bericht NRR over coronavirus

corona-virusOok Nederland heeft nu te maken met het coronavirus. Er kan twijfel ontstaan over het wel of niet volgen van een reanimatietraining waarbij er wordt geoefend in het geven van beademing. Ook het beademen tijdens een echte reanimatie kan zorgen met zich meebrengen.
HartslagNu begrijpt deze zorgen. Zij verwijzen voor meer informatie over dit onderwerp naar het nieuwsbericht van de Nederlandse Reanimatieraad.