Eerste AED aan buitengevel geplaatst in Reigerskamp

AED aan buitengevel bij particulier in ReigerskampAfgelopen september is er door de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht de eerste AED in Reigerskamp geplaatst aan de gevel van een woonhuis. Deze AED hangt aan de muur van een huis in de buurt van de RK Verrijzeniskerk en is 24/7 beschikbaar en bereikbaar. In deze wijk waren al wel AED’s aanwezig, zoals bij de Tennisvereniging in het wijkpark, bij de Lidl en in de RK Verrijzeniskerk, maar binnen de muren van deze gebouwen en na sluitingstijd dus niet bereikbaar. Voor snelle hulp bij een hartstilstand is het van groot belang dat in de directe omgeving een reanimatie-apparaat 24/7 beschikbaar is. Deze nieuwe plaatsing is dus een grote aanwinst voor de wijk.

Getrainde burgerhulpverleners kunnen via de app van hartslag.nu opgeroepen worden en in deze app zien waar deze en andere AED’s beschikbaar zijn.

De AED komt uit schenkingen van Lions Maarssen uit de baten van de badeendjesrace en van de Vechtloop die recent in Maarssen plaatsvond.

De buitenkast wordt door de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht geleverd.

Bent u gekwalificeerd om met een AED te kunnen werken meldt u dan aan als burgerhulpverlener bij HartslagNu.

Bent u niet gekwalificeerd maar wilt u zich daar wel in bekwamen, volg dan een cursus reanimatie en werken met een AED. zie voor cursussen de site van Hartreanimatie Stichtse Vecht.

Onze hartelijke dank gaat uit naar de bewoner bij wie de AED geplaatst is.