Met dankbaarheid denken we terug aan Willem

Willem Pijls, *28 juli 1944, ✝9 oktober 2023

Willem Pijls, een gedreven bestuurslid

Met het heengaan van Willem Pijls verliest de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht een gedreven bestuurslid.
Vanaf de oprichting van de stichting in 2015 is Willem actief geweest om het leven in Stichtse Vecht hartveilig te maken. Met inzet en passie wist hij veel AED-eigenaren in Maarssen over te halen om hun AED ‘naar buiten te brengen’ en oproepbaar te maken bij 112-oproepen. Met zijn ervaring als tandarts en zijn speciale humor kon hij goed overweg met mensen van allerlei slag. Nooit zat hij verlegen om een praatje.
Dikwijls trok hij erop uit op zijn scooter om her en der in Maarssen en Maarssenbroek een buitenkast te monteren, waarin dan een AED gehangen kon worden. Met bestuurlijke visie bouwde hij mee aan een prachtige infrastructuur van inmiddels 135 oproepbare AED’s en bijna 1000 burgerhulpverleners in Stichtse Vecht. Er lopen nu dus inwoners rond die, direct of indirect, hun leven te danken hebben aan zijn inzet.
Met dankbaarheid denken we terug aan Willem. Zijn vrouw Sarien en de (klein)kinderen wensen we veel sterkte met het verlies van hun bevlogen man en (groot)vader.

Het bestuur van Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht.