Opmerkelijke feiten bij jaarlijkse lezing

Hartreanimatie in Stichtse Vecht helpt: 50% overlevingskans

In Stichtse Vecht loopt het goed af bij de helft van de reanimaties bij mensen met ventrikelfibrilleren. Dat maakte de heer René Boomars, werkzaam bij de Regionale Ambulancedienst RAVU Utrecht, bekend op de jaarlijkse hartreanimatielezing op 13 mei jongstleden. Gemiddeld gaat in Stichtse Vecht eens in de veertien dagen (26 keer per jaar) een oproep uit via 112 om een reanimatie uit te voeren. Bij dertien mensen lukt het om het hart weer aan de gang te krijgen met 90% kans dat zij uit het ziekenhuis ontslagen worden zonder of met geringe neurologische bijverschijnselen. Dit is het heugelijke resultaat van een goed werkende keten van burgerhulpverleners, politie, brandweer en ambulance in deze gemeente. De eerste schakel van de burgerhulpverleners Рin samenwerking met politie en brandweer Рis voor dit resultaat uiterst belangrijk, omdat die de sleutel vormt voor de start van de reanimatie binnen 6 minuten.
Wethouder Hetty Veneklaas sprak haar grote blijdschap daarover uit en spoorde ieder aan om toch maar vooral te leren reanimeren en het reanimeren ook te onderhouden met herhalingscursussen. Want een buur is nou eenmaal sneller dan de ambulance om met reanimatie aan te vangen.

gebakjes met 100e AED eropHartreanimatie Stichtse Vecht is sinds 3,5 jaar bezig een dicht hartreanimatienetwerk in Stichtse Vecht te realiseren met het oog op het redden van mensenlevens.
Juist op de dag van de lezing kon de 100e AED binnen de gemeente op het netwerk van HartslagNu worden aangesloten. Dat gebeurde op feestelijke wijze in Tienhoven door mevrouw Verkroost. de AED wordt in gebruik genomenIn de periode van 3,5 jaar is ook bereikt dat het aantal burgerhulpverleners dat aangemeld is bij HartslagNu gestegen is van 260 tot 925. Hierin ligt een belangrijke oorzaak van de gestegen overlevingskans. De voorzitter van Hartreanimatie Stichtse Vecht, Jan Willem van der Linden, bracht dank uit aan alle partijen die hebben meegewerkt aan het succes zoals gemeente, EHBO-verenigingen, gulle schenkers en initiatiefnemers in wijken en buurten voor een buurt-AED.
Meer cijfers die de heer Boomars bekend maakte, vindt u op deze pagina en op Facebook.