Oproep Sportraad en Hartreanimatie

hartstilstand-op-het-sportveld

PERSBERICHT

Naar aanleiding van diverse perspublicaties vragen De Sportraad Stichtse Vecht en Hartreanimatie Stichtse Vecht alle sportverenigingen in onze gemeente om bij zichzelf na te gaan of ze voldoende in staat zijn om bij een hartstilstand adequaat op te treden. Daarbij gaat het om de volgende vragen:

  • KUNT U OP UW CLUB IN NOODGEVALLEN HARTREANIMATIE BINNEN 6 MINUTEN STARTEN?
  • ZIJN ER VOLDOENDE MENSEN OP DE CLUB DIE KUNNEN REANIMEREN?
  • HEEFT U EEN AED? IS DIE MAKKELIJK BEREIKBAAR? WERKT DIE?

Als u deze vragen niet positief kunt beantwoorden verzoekt de Sportraad u maatregelen te nemen. Het gaat immers om het redden van mensenlevens.
Voor informatie over reanimatieopleidingen kunt u terecht bij de opleidingscoördinator van Hartreanimatie Stichtse Vecht: Alexandra van der Schaaf, tel. 06-10928636.

Ook een vraag om medewerking om de dichtheid van het hulpverleningsnetwerk te vergroten:

  • KUNT U DE AED OOK 7/24 BESCHIKBAAR MAKEN D.W.Z. OOK VOOR DE WIJK WAAR UW SPORTACCOMMODATIE STAAT?

Hartreanimatie Stichtse Vecht kan u helpen met een buitenkast, helpt u ook bij eventuele schade; zie elders op deze website en laat iets van u weten.