VAR NIEUWS Op naar de 50 buiten-AED’s in Stichste Vecht

images

NIEUWS Op naar de 50 buiten-AED’s in Stichste Vecht

STICHTSE VECHT > De Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht blikt tevreden terug op haar eerste bestaansjaar. In dit tijdsbestek zijn er 22 AED buitenkasten geplaatst en een netwerk gebouwd van 437 burger hulpverleners. Een prachtig resultaat, maar nog niet het eindresultaat dat de stichting voor ogen heeft.

Het aantal buiten-AED’s, die beschikbaar zijn voor de hulpverleners, wil de stichting aan het eind van dit jaar uitbreid hebben naar 50. Er zijn AED’s op sportverenigingen, in flatgebouwen en in bedrijfspanden maar deze zijn niet 24 per dag bereikbaar. Graag zien de leden van de stichting dat deze bestaande AED’s op de gevel van het pand komen te hangen zodat ook burger hulpverleners er gebruik van kunnen maken bij een medische noodzaak in de naaste omgeving. ‘Vooral diefstal of beschadiging is een zorg, maar als stichting kunnen wij garant staan voor een nieuwe’, weet bestuurslid Ben Vreugdenhil. Het ‘naar buiten’ brengen van AED’s is één van de doelstellingen voor de stichting net zoals het verdichten van netwerk aan burger hulpverleners, die zich hebben aangemeld bij Hartslag Nu. In navolging van de cijfers van de Nederlandse Hartstichting wordt er gestreefd 1% van de totale bevolking in Stichtse Vecht, zijnde naar 650 burger hulpverleners. Voor kleine kernen gaat deze berekening niet op, aangezien overdag velen naar het werk zijn en zijn daar meer hulpverleners nodig. Eind 2018 hoopt de stichting dit aantal te kunnen realiseren onder meer door goede voorlichting. De ondernemers van het industrieterrein De Werf zijn bezig met de aanschaf van een gezamenlijke AED. ‘Iedereen was het eens met deze aanschaf, alleen niemand wilde de verantwoording op zich nemen over het onderhoud. Nu zijn wij in gesprek om een onderhoudscontract af te sluiten voor 10 jaar en dit gezamenlijk te betalen. De volgende stap is het opleiden van meer medewerkers dan alleen de BHV’ers’, zegt ondernemer Van Lindenberg.

Klik hier