Vincent Stapper: Vrijwilliger van het jaar 2017 in gemeente Stichtse Vecht

                                  Vincent Stapper is uitverkozen tot vrijwilliger van het jaar 2017

Vincent kreeg vrijdagavond 24 november uit handen van wethouder Linda van Dort de bijbehorende onderscheiding. De wethouder prees hem dat hij op jonge leeftijd al zeer actief is op uiteenlopende gebieden bij verschillende organisaties en zich op die manier inzet voor het maatschappelijk belang. Vincent is met zijn 28 jaar volgens de jury  een prima voorbeeld en aanmoediging voor andere jonge mensen om vrijwilligerswerk te verrichten en daarmee onze gemeentelijke samenleving te verrijken.

Vincent was voorgedragen door:

  • Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht, ondersteund door bewonersgroep De Nes
  • KNV EHBO afdeling Vreeland
  • Sportraad Stichtse Vecht
  • Gymnastiek- en Sportvereniging DOS Vreeland

 

Als Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht zijn we erg trots op de uitverkiezing van Vincent tot vrijwilliger van het jaar. In zijn actieve rol als coördinator en ambassadeur voor ons burgerinitiatief hartreanimatie in Vreeland en omstreken, door zijn ondersteuning van de diverse initiatieven van bewoners in buurten en wijken en door zijn actieve inbreng bij de verbetering van de hartveiligheid in onze gemeente als geheel heeft hij voor ons een hele belangrijke wervende rol gespeeld.

 

 

Vincent wordt, na in ontvangst nemen van de

prijs, bloemen en oorkonde, gefeliciteerd door

onze voorzitter, Jan Willem van der Linden.

 

 

 

 

 

 

 

Trotse Vincent, met zijn trofee en bloemen.

 

 

 

 

 

 

 

De oorkonde