Programma Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht 2020

1. Korte terugblik
In april 2019 was er feest in Tienhoven, want de 100e 7×24 beschikbare AED in Stichtse Vecht was een feit. Bewoners hadden de AED bij elkaar gebracht, Hartreanimatie Stichtse Vecht stelde de buitenkast beschikbaar. Ook in andere delen van de gemeente kwamen bewoners en particulieren in actie. Zoals in ’t Sluisje in Vreeland, Oostkanaaldijk Loenen, Pauwenkamp Maarssenbroek.
Met al die initiatieven zou men dan ook kunnen verwachten dat ultimo 2019 het aantal AED’s ver boven de 100 zou liggen. Dat is echter niet het geval.

meer »

Het aantal AED’s dat aangemeld is bij HartslagNu en daarmee oproepbaar via 112, is zelfs teruggelopen tot 99! De verklaring hiervoor ligt bij AED-eigenaren die ondanks een waarschuwing van HartslagNu niet of niet tijdig actie ondernamen. Die gevraagde actie bestaat uit vervanging van onderdelen van de AED om die inzetbaar te houden en om vervolgens daarvan een melding maken in het systeem van HartslagNu. Redenen voor uitblijven van de gewenste actie zijn verschillend.

Hartreanimatie Stichtse Vecht zal daar voor 2020 een structurele oplossing voor moeten vinden wil de continuĂŻteit van het reanimatienetwerk verzekerd blijven.

Temeer daar ook bij het aantal burgerhulpverleners zich iets vergelijkbaars lijkt af te spelen. Verheugend is dat het aantal in 2019 toenam van 840 tot 1020. Maar daarvan staan er ultimo 2019 ruim 150 personen op punt uit het HartslagNu systeem geschrapt te worden. De reden is het verlopen van het reanimatiecertificaat dat iedere twee jaar vernieuwd moet worden via een herhalingscursus. De burgerhulpverleners krijgen daartoe een waarschuwing van HartslagNu en de eerste groep van 60 hebben ook van Hartreanimatie Stichtse Vecht een brief thuis gekregen. Maar daar is spaarzaam op gereageerd.

Succes met het verdichten van het reanimatienetwerk in 2019 wordt zo tevens het vraagstuk van continuĂŻteit in 2020 en daarna. Een uiterste inspanning om dat op te lossen blijft zeker de moeite waard, want in Stichtse Vecht zaten we volgens cijfers van de RAVU (Regionaal Ambulancevervoer Utrecht) met 50% overleving bij hartkamer fibrilleren het hoogst in Nederland! Dat moeten we met elkaar zo houden!

« minder

2. Programmapunten 2020

2.1 Nieuwe fase
Vorig jaar al aangekondigd, maar nu zeer duidelijk: een nieuwe fase is aangebroken voor de Stichting, namelijk borging van de continuĂŻteit van de 6-minuten zones.
Blijvende aandacht voor scholing en herhalingscursussen voor burgerhulpverleners is een must. Wat betreft de nieuwe aanwas is het afgelopen jaar succesvol verlopen met de nodige publiciteit in regionaal verband, geholpen ook door landelijke acties vanuit de Hartstichting. Opwekken tot het volgen van herhalingscursussen vergt nog de nodige inspanning. Direct mailing heeft nog niet het gewenste effect gehad.

meer »

Ook wat betreft de AED’s zal aandacht moet worden besteed aan continuïteit van de werking en op de optimale spreiding van locaties die door allerlei omstandigheden aan verandering onderhevig kunnen zijn.
Kortom, instandhouding en eventuele aanvulling en/of verbetering van het bestaande netwerk zal het uitgangspunt blijven van de werkzaamheden van de Stichting.

« minder

2.2 Wat te bereiken in 2020

  • Halvering aantal afvallers in de burgerhulpverlening 2019: in plaats van 150 niet meer dan 75. Direct mailing wordt gecontinueerd, tevens zullen met opleiders verdere strategieĂ«n worden ontwikkeld.
  • Continuering van de groei van het aantal nieuwe burgerhulpverleners aangemeld bij HartslagNu met een minimum van 75, zodat netto het netwerk op sterkte blijft.
  • De Stichting zal daartoe de nodige publiciteit verzorgen en zich op diverse podia presenteren om het belang van het volgen en het herhalen van reanimatiecursussen te benadrukken. En niet te vergeten de noodzaak voor inschrijving bij HartslagNu. Facebookpagina en website zullen daarbij ingezet worden evenals publicaties in regionale nieuwsmedia.
  • Verder opbouwen van een hulporganisatie voor ondersteuning van AED-eigenaren teneinde de AED’s in de lucht te houden. Dit kan bestaan uit technische ondersteuning of hulp bij het administratieve gedeelte.
  • De Stichting blijft buurt- wijkacties voor AED’s ondersteunen, onder andere met het onder voorwaarden beschikbaar stellen van buitenkasten. Voorwaarden betreffen met name het niet afsluiten van de kasten en het moet gaan om een locatie die een aanvulling is op het netwerk met een eigen 6-minutenzone.
  • Op voorspraak van de Sportraad Stichtse Vecht zullen de banden met de sportverenigingen verder worden aangehaald.

Ook in 2020 is er weer het nodige te doen. Alleen met hulp en enthousiasme van velen kan de Stichting dat klaren. Met de financiële steun van de gemeente en met hopelijk ook weer hulp van kleine en grote sponsoren. Een hartveilig Stichtse Vecht is zo binnen bereik!

Het bestuur van de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht
Januari 2020