Programma Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht 2021

1. Korte terugblik
Het jaar 2020 gaat de boeken in als de start van een nieuwe werkelijkheid. Covid-19 heeft de wereld in één klap veranderd. Meerdere malen zijn de richtlijnen wat betreft reanimeren aangescherpt. En dit heeft ook gevolgen gehad in de activiteiten die er in 2020 zijn uitgevoerd door onze stichting; met name op opleidingsgebied. Een aantal geplande ideeën zullen verder worden opgepakt in 2021.
In het jaarplan 2020 werd het uitgangspunt van de stichting nogmaals geformuleerd:

Kortom, instandhouding en eventuele aanvulling en/of verbetering van het bestaande netwerk zal het uitgangspunt worden van de werkzaamheden van de stichting.

meer »

 • Het aantal AED’s groeide tot 117 AED’s aan het eind van het jaar.
 • De ING actie stelt ons in staat een tweetal AED’s met buitenkasten te realiseren. De eerste in de wijk Antilopespoor en de tweede in het Rode Dorp bij het spoor in Breukelen.
 • Vanuit een prachtig buurtinitiatief zijn er in kwartaal 4 in het buitengebied van Tienhoven en Maarssenveen een zestal AED’s geplaatst. Dit is tot stand gekomen met een subsidie van de provincie. Enorme complimenten voor de werkgroep o.l.v. Evert van Rooijen.
 • Het aantal burgerhulpverleners (bhv-ers) daalde enigszins tot 970 per ultimo december. Dit werd mede veroorzaakt door het verlopen van de benodigde certificaten en het vanwege corona niet mogelijk zijn om een herhalingscursus te doen.
 • Eveneens als gevolg van de corona zijn er (te) weinig trainingen er geweest en kwamen er dus weinig nieuwe bhv-ers.

Andere zaken:

 • In 2020 bleef de stichting gelukkig gevrijwaard van diefstal van AED’s.
 • Helaas hebben we nog niet kunnen bewerkstelligen dat we periodiek op de hoogte worden gehouden over de effectiviteit van ons netwerk. Via HartslagNu hebben we vernomen dat als voorwaarde aan de gemeente Stichtse Vecht een bijdrage van 6ct per inwoner wordt gevraagd. Dit hebben we ook met de gemeente besproken. De gemeente heeft hiervoor echter geen budget.
 • Een aantal keren is met de gemeente (Hetty Veneklaas, Jody van Eijnatten) om de tafel gezeten om de stichting nog beter op de radar te houden. Onderwerpen die hierbij ter tafel liggen zijn: rapportage van effectiviteit, opname van de stichting in het Veiligheidsplan, samenwerking met gebiedsregisseurs en wijkagenten.
 • Facebook wordt meer en meer gebruikt.

In het bestuur van de stichting namen wij afscheid van Ă©Ă©n der oprichters Jan-Willem van der Linden. Zijn opvolger werd Inge Petit uit Oud Zuilen (actieve vrijwilliger binnen MHV, SwimtoFight cancer en ondernemer binnen de gemeente), hiermee kwam er een verjonging en uitbreiding van het netwerk in Maarssen.

« minder

2. Doelstellingen 2021

 • Uitbreiding aantal AED’s in de “witte vlekken” van o.a. Zwanenkamp, Duivenkamp en Bloemstede
 • Naast het aantal AED’s is het belangrijk dat deze  operationeel blijven, onder meer door het ondersteunen van de AED-houders bij het opnieuw aanmelden als de accu of pads zijn vervangen
 • Aantal AED’s, grijze gebieden
 • Aantal BHV-ers
 • Hoe de jeugd meer te interesseren voor reanimaties
 • Samenwerking met wijkcommissies, dorpsraden etc.
 • Samenwerking met sportverenigingen
 • Publiciteit vergroten via VAR, Facebook en Instagram (bv in nieuwsrubriek gemeente in VAR)
 • Activiteiten (afhankelijk van de corona-situatie)

In 2021 is er weer veel te doen. Alleen met hulp en enthousiasme van velen kan de stichting dat klaren. Met de financiële steun van de gemeente en hopelijk ook weer hulp van kleine en grote sponsoren. Een hartveilig Stichtse Vecht is wat we nastreven!