Vergoeding

Vergoeding reanimatiecursus

Voorkomen is beter dan genezen. Dat beseffen ook zorgverzekeraars. Vandaar dat zij preventieve zorg, zoals gezondheidscursussen, medische onderzoeken en andere preventieve zorg vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Ook een EHBO- of reanimatiecursus wordt door verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering volledig of gedeeltelijk vergoed. Houd wel rekening met het feit dat zorgverzekeraars vaak andere voorwaarden hebben omtrent de vergoeding (welke cursussen worden wel of niet vergoed en wat bedraagt de vergoeding). Als u twijfelt of een bepaalde cursus wel of niet wordt gedekt, kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar of neem contact op.