Alleen 112 en HartslagNu garanderen snelle inzet bij hartstilstand met bewezen gunstig resultaat

Eigenaren van AED’s hebben van het Rode Kruis het verzoek gekregen om hun AED op de Rode Kruis EHBO-app te zetten. Inmiddels is gebleken dat de AED-eigenaren ook benaderd worden door vertegenwoordigers van het Rode Kruis om gegevens van hun AED’s te checken. Dat zorgt voor de nodige vragen aan Hartreanimatie Stichtse Vecht.
Achtergrond van deze acties is het besluit van het Rode Kruis om uit de HartslagNu-organisatie te stappen. De redenen achter dit besluit zijn niet duidelijk, behalve dat men aangeeft een eigen koers te willen volgen m.b.t. reanimatie door het promoten van de eigen EHBO app.
Hartreanimatie Stichtse Vecht vindt de actie van het Rode Kruis onbegrijpelijk vanuit het oogpunt van efficiĂ«nte hulpverlening. Dit levert naar ons idee verwarring op en draagt niet bij aan een snelle inzet van AED’s en burgerhulpverleners op het kritieke moment van een hartstilstand. Daarvoor is HartslagNU opgezet, waarmee men via 112 het hulpverleningsnetwerk van AED’s en burgerhulpverleners inzet. Met bewezen resultaat in Stichtse Vecht (zie www.hartreanimatiestichtsevecht.info/cijfers-en-weetjes-over-reanimatie-in-stichtse-vecht/). Alleen de HartslagNu-app garandeert dat. Het voorkomt dat mensen gaan zoeken in die EHBO app waar AED’s zijn, in plaats van direct 112 te bellen, waardoor kostbare tijd verloren kan gaan. De 6 minuten – waarbinnen hartreanimatie moet aanvangen – zijn immers snel voorbij.
Los van dit belangrijkste aspect is het de vraag of eigenaren aan de locatie van hun AED grote bekendheid willen geven via de EHBO-app, in verband met mogelijk vergrote kans op diefstal.
Conclusie: Hartreanimatie Stichtse Vecht houdt vast aan HartslagNu omdat dit systeem bewezen mensenlevens redt. Het bestand van AED’s en burgerhulpverleners bij HartslagNu is als enige actueel.
Indien u nog met vragen zit of ook benaderd bent door Rode Kruis over gegevens AED: info@hartreanimatiestichtsevecht.info