Er dreigt een tekort aan reanimeerders!

Het aantal burgerhulpverleners nam in 2019 in Stichtse Vecht toe van 840 tot 1020. Een verheugend aantal dat echter zwaar onder druk staat. Ultimo 2019 staan er namelijk ruim 150 personen op het punt om uit het HartslagNu systeem geschrapt te worden. En in het eerste kwartaal van dit jaar kan dat aantal zo maar verdubbelen.

Veel vrijwilligers die zijn opgeleid om een AED te bedienen houden hun kennis niet up to date. Het gevolg? Er dreigt een tekort aan vrijwilligers waardoor mensen die gereanimeerd moeten worden, minder snel hulp kunnen krijgen.

“Het is een zorgelijke situatie. Want in een landelijk gebied zoals Stichtse Vecht is een behoorlijke dekking op dit moment verzekerd. Maar bij een reanimatie telt iedere seconde. Binnen zes minuten moet de reanimatie beginnen. En de gemiddelde aanrijtijd van een ambulance is twaalf minuten. Dus de hulpverlening door vrijwilligers is heel belangrijk”, aldus Jan Willem van der Linden, voorzitter van Hartreanimatie Stichtse Vecht.

Kijk voor het hele verhaal en luister naar het radio-interview op de sites van RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht.