Reanimatieoproepsysteem draagt bij aan hogere overlevingskans

Patiënten met een schokbaar hartritme die in een woonomgeving worden gereanimeerd via het 112-reanimatieoproepsysteem met inzet van burgerhulpverleners, hebben momenteel een 14% hogere overlevingskans dan zonder die voorzieningen. Dat is de conclusie uit haar onderzoek, dat dr. Jolande Zijlstra op 23 mei jongstleden presenteerde in Studio Idee op uitnodiging van Hartreanimatie Stichtse Vecht. Wanneer een lokale AED wordt gebruikt, zoals die nu ook in Stichtse Vecht op vele plaatsen hangen, stijgt de overlevingskans naar ruim 40%. Dit veronderstelt wel dat er voldoende AED’s dag en nacht beschikbaar zijn, zodat binnen 6 minuten (ca. 1500 meter) bij een slachtoffer de eerste defibrillatieschok kan worden toegediend. Bij toediening binnen 4 minuten stijgt de overlevingskans bewezen naar 50%.
Deze verheugende conclusies werden door dr. Zijlstra op heldere en prettige wijze onderbouwd. Zij vertelde ook dat de burgerhulpverleners die daadwerkelijk een reanimatie hadden uitgevoerd wel in meer of mindere mate stress hadden ondervonden naderhand. Maar de burgerhulpverleners toonden in de 6 weken nadat zij hadden gereanimeerd, geen symptomen van posttraumatische stress. Sterker: 91% van deze burgerhulpverleners zou opnieuw een reanimatie uitvoeren.
De AED’s zijn betrouwbaar in hun advies van wel of niet schokken, slechts in een klein percentage gevallen zijn er fouten geconstateerd, voornamelijk veroorzaakt door de gebruiker.
Hartreanimatie Stichtse Vecht voelt zich gesterkt in zijn werk door deze resultaten. Voorzitter Jan Willem van der Linden liet zien dat er na 2,5 jaar actie het aantal burgerhulpverleners verdriedubbeld is tot 712 en het aantal 7/24 uur beschikbare AED’s inmiddels 72 bedraagt. Willen we in Stichtse Vecht de resultaten uit het onderzoek evenaren, zo benadrukte hij, dan zullen deze beide pilaren onder het reanimatieoproepsysteem verder moeten stijgen om in de hele gemeente de 6-minuten zones te garanderen. Reden bijvoorbeeld om de sportverenigingen te benaderen in samenwerking met de Sportraad Stichtse Vecht. En de grootwinkelbedrijven met hulp van de Nederlandse Hartstichting.
Met ruime belangstelling van binnen en buiten de gemeente verzorgde dr. Jolande Zijlstra een zeer interessante lezing met zeker aanmoedigende conclusies voor ieder die bezig is om de 6-minuten zones voor hartreanimatie in Stichtse Vecht te realiseren.