Waar kan ik zien of er AED’s in de buurt hangen?

Recentelijk is ons van verschillende kanten de volgende vraag gesteld: “Bij het zoeken naar een goede app voor mijn mobiele telefoon waarmee ik snel op een kaart kan zien waar AED’s hangen, ontdekte ik dat er meerdere varianten worden aangeboden maar ook dat er geen een is die de juiste plekken aanduidt hier in Stichtse Vecht.”

Niet zo’n gekke vraag, want je vindt er verschillende. Ook de Hartstichting en het Rode Kruis hebben er één naast die van HartslagNu. Maar de enige app met een juiste en actuele vermelding van de beschikbare AED’s is die van HartslagNU!

Dat vergt wel nadere uitleg.
Alleen de app van HartslagNu is volledig gericht op de hulpverlening en hulpverleners, die in actie komen na een 112-oproep. De hulpverleners krijgen via hun app de oproep, deels gaan ze rechtstreeks naar het slachtoffer, deels worden ze met behulp van Google maps via een AED gestuurd. Kortom, voor de hulpverleners die in het systeem staan (op basis van een gecertificeerde reanimatiecursus) is het geen geheim waar de AED’s hangen. In de regel worden 30 personen opgeroepen waarvan 20 rechtstreeks naar het slachtoffer gaan en 10 eerst een AED ophalen.

Dat is ook de reden dat Hartreanimatie Stichtse Vecht graag ziet dat ieder die een gecertificeerde reanimatiecursus heeft gevolgd zich aanmeldt bij HartslagNu. Datzelfde geldt voor eigenaren van AED’s. Alleen dan doe je mee aan het hulpverleningsnetwerk om binnen 6 minuten een reanimatie te kunnen starten.

Kortom, bel 112 indien er reanimatie nodig is, alle hulpverleners – van burgerhulpverleners tot en met ambulance – komen dan in actie met medeneming van AED’s. Indien u toch wilt weten waar er in uw buurt een AED hangt, loop eens rond en ontdek ze, bijvoorbeeld in de ronde groene kasten die door onze stichting beschikbaar zijn gesteld, en die nu op bijna 90 plekken in de gemeente Stichtse Vecht te vinden zijn. Als u denkt dat uw buurt verstoken is van een AED, meldt ons dat, dan kunnen we samen wellicht actie ondernemen.