VAR NIEUWS: Dekkend netwerk van AED’s en vrijwilligers

Wethouder Jacqueline Koops doet de reanimatie AED cursus.

Wethouder Jacqueline Koops doet de reanimatie AED cursus.

Geplaatst op 21 december 2015
STICHTSE VECHT > Onderzoek toont aan dat mensen met een hartstilstand zonder hersenschade kunnen overleven, wanneer zij binnen zes minuten adequate hulp krijgen. Het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) doet de kans op overleven omhoog schieten. De onlangs opgerichte Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht wil ervoor zorgen dat altijd een AED in de buurt aanwezig is. De AED’s kunnen bediend worden door daartoe getrainde bewoners. Het college van B&W heeft besloten deze stichting een startsubsidie toe te kennen om in de gemeente een dekkend netwerk van AED’s in te richten.
Wethouder Jacqueline Koops: “We beschouwen dit burgerinitiatief echt als een cadeau vanuit de bevolking. Een dekkend netwerk van AED’s in combinatie met getrainde vrijwilligers is cruciaal voor de overlevingskans bij een hartstilstand. Het college heeft dit initiatief van harte omarmd.” In de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen zijn AED-apparaten aangeschaft en is budget beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de apparaten en het verzorgen van trainingen aan vrijwilligers om de AED’s te kunnen bedienen. Een aantal actieve medewerkers van de gemeente heeft zich, deels op vrijwillige basis, hier al die jaren voor ingezet. Hierdoor zijn tot op heden de AED’s goed onderhouden en de vrijwilligers, merendeels afkomstig van de sportverenigingen, goed getraind.
Burgerinitiatief
De wens om integraal en structureel beleid te ontwikkelen klonk echter steeds luider. Na een recente hartreanimatie in Vreeland is er door een aantal mensen uit verschillende kernen in Stichtse Vecht actie ondernomen. Zij wilden een manier vinden waarin omstanders of omwonenden gevraagd wordt de reanimatie op te starten, omdat zij vaak sneller aanwezig kunnen zijn dan een ambulance. In een aantal gemeenten functioneert een dergelijk systeem al. Het heet HartslagNu en werkt via de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) door middel van het alarmnummer 112. De RAVU stuurt een oproep naar een groep mogelijke hulpverleners in de omgeving. De initiatiefnemers, allen betrokken inwoners van Stichtse Vecht, willen een dergelijk systeem ook hier laten functioneren.