VAR NIEUWS Wijk Rietland volgt gezamenlijk reanimatie- en AED workshop

Geplaatst op 22 april 2015

 

 

Li - Re Peter v/d Nouland, Alexandra v/d Schaaf, Nicolette Krol, Ben Vreugdehil

Li – Re:  Jan Kerker, Alexandra Schaaf, Nicolette Knol,
Ben Vreugdenhil

BREUKELEN > Een dezer dagen zal er in de wijk Rietland in Breukelen een, voor Stichtse Vecht, uniek burgerparticipatie-initiatief van start gaan. De bewoners van deze wijk hebben recentelijk allemaal op eigen initiatief een reanimatie- en AED workshop gevolgd in samenwerking met ambulance-hulpverleners van Huiskamer EHBO. De Rietlanders hebben met elkaar geld ingelegd en zelf een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft die in deze wijk komt te hangen. Allen zijn nu aangesloten bij een speciale whats-app-oproepgroep, zodat, bij een hartinfarct in de omgeving, meteen alarm geslagen kan worden en er zo snel mogelijk iemand van de Rietlanders hulp kan bieden in de vorm van reanimeren en de AED uit de wijk inzetten.

Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken verdubbelt overlevingskans!
Elke week worden er 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. De aanrijtijd van een ambulance is vaak te lang om er binnen zes minuten te zijn. Als er bij een hartinfarct binnen zes minuten gestart wordt met reanimeren en een AED ingezet wordt, verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer! Heel belangrijk dus dat zoveel mogelijk bewoners van Stichtse Vecht ook de handen ineen slaan en zorgen voor voldoende AED’s en burgerhulpverleners in de buurt die kunnen reanimeren. De initiatiefnemers Jan Kerker, Nicolette Knol-Renes, Alexandra van der Schaaf en Ben Vreugdenhil zijn blij dat het project zo goed is opgepakt door de buurtbewoners. Van ieder huisadres heeft één over meer gezinsleden de workshop AED gevolgd en de AED is aangeschaft.
Foto: Petra van Dijk